Loopbaan en Interim Professionals
vdBerg Consultants, een nieuw perspectief voor mens en organisatie
Service voor Werknemers
Service voor Organisaties
Assessment
Professionals
Wetenswaardigheden
Contact
Trainingen: onze producten
'Echte kennis is weten wat je niet weet.'


vdBerg Consultants: groepsdynamische teamtrainingen en teambuilding

Als bestaande groep binnen een organisatie weet u precies wat u aan elkaar heeft en ook wat u niet aan elkaar heeft. De situatie kan veranderen als er nieuwe doelstellingen en targets geformuleerd worden. Of wanneer er in een andere teamsamenstelling van u verwacht wordt dat u verantwoor-delijkheid voor de output gaat dragen. Dat u nieuwe werkafspraken en -vormen niet uit de weg gaat.
Of u krijgt als manager van een nieuwe groep of afdeling de opdracht om op korte termijn zowel de output als de samenwerking tussen de teamleden te verbeteren. Maar er is weerstand en de acceptatie van het veranderingsproces verloopt moeizaam binnen het team.

De teamtrainingen van vdBerg Consultants zijn erop gericht om zulke situaties bij de kop te pakken. Door middel van creatieve en intensieve werkmethoden wordt aan een nieuwe basis gewerkt, waarin wederzijds respect en gezamenlijke verantwoordelijkheid de kernkwaliteiten van de afdeling of groep worden.

Thema's:
• verschillen tussen groep en team
• teamrollen en roldifferentiatie
• fases in groepsontwikkeling
• groepsdoelen, -waarden en -normen
• taken en bevoegdheden
• kenmerken van een effectief team
• relatie, inhoud en procedures
• complementariteit; het nut van individuele verschillen
• samenwerken en tegenwerken
• werkafspraken

Communicatie

Een goede communicatie is essentieel voor het bereiken van optimale prestaties in een organisatie en in het dagelijks functioneren. Als mensen communiceren doen ze dat door middel van verbaal- en non-verbaal gedrag. Tijdens de training is het uitgangspunt dat communicatie begint bij uzelf. We richten ons op communicatie “regels” waar rekening mee gehouden dient te worden. Communicatie zorgt altijd voor onverwachte situaties. Het is goed daar op voorbereid te zijn en er mee overweg te kunnen. Deze training kan zowel binnen als  buiten gegeven worden. Tijdens de training binnen maken we gebruik van vakbekwame acteurs die de training een extra dimensie geven om het leerdoel te bereiken.

Thema's:
♦ wat is communicatie
♦ effectief luisteren
♦ feedback geven en ontvangen
♦ non-verbale communicatie
♦ de afstand tot uw gesprekspartner
♦ omgaan met lastig gedrag
♦ situatie afhankelijk leren communiceren

Leiderschap

Daadwerkelijk bereiken wat u wilt in uw leven, in uw werk en in uw loopbaan is een uitdagend streven. Het lijkt een kunst, maar het blijkt een vermogen dat ontwikkeld kan worden. Zelfsturing en zelfmanagement zijn de vermogens die aan de basis liggen van persoonlijke effectiviteit. In de trainingen van vdBerg Consultants, maar ook in individuele coachingstrajecten, wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een mentaliteit, aan de waarden en overtuigingen die zelfsturing mogelijk maken. Daarnaast wordt geoefend met de cruciale vaardigheden en technieken zoals conflicthantering, presenteren, profileren en zelfmotivatie.

Thema's:
• individueel en in groepsverband doelgericht(er) opereren
  in werksituaties
• zelfmanagementtechnieken gericht op het nemen van
  initiatief en verantwoordelijkheid
• kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën
• samenwerken en teaminteractie
• beïnvloeding en motivatie van uzelf en anderen
• omgaan met belemmerende - en improductieve
  gevoelens en gedrag
• effectief communiceren
• omgaan met uw baas
• eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfsturing
• persoonlijke efficiency en flexibiliteit

Breekijzer

Komt u er als trainer of leidinggevende niet meer uit, zijn processen niet meer helder, of is de weerstand dusdanig groot dat er geen beweging meer in zit?
Dan hebben wij een programma ontwikkeld waarmee we u verder kunnen helpen. Door middel van een resultaatgerichte no-nonsense benadering brengen we weer beweging in processen en mensen.

Active Lunch/Active Break

Heisessies, cursusdagen, vergaderingen: ook 's middags en 's avonds nog volop energie! Met de Active Lunch/Active Break bieden wij u een waardevolle onderbreking aan tijdens het werk of training. Gedurende 1,5 uur of langer laten we de deelnemers actief in de buitenlucht werken aan passende thematische opdrachten, zoals teambuilding, communicatie, managementvaardigheden, persoonlijke effectiviteit, onderhandelen en klantgericht werken.
Wij zoeken naar een geschikte locatie. Een grasveld, park of parkeerplaats biedt vaak al voldoende mogelijkheden, maar ook ons eigen Outdoor Centre is een mogelijkheid. 

Neem vrijblijvend
contact met ons op voor een oriënterend gesprek over uw wensen en onze mogelijkheden. Aan dit oriënterende gesprek zijn geen kosten voor u verbonden. U kunt gebruik maken van het contactformulier of telefonisch contact met ons opnemen voor een advies op maat.Startpagina

Gebruiksovereenkomst   Privacybeleid  

© vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals Elst 2009


vdBerg Consultants, een nieuw perspectief voor mens en organisatie
Service voor Werknemers
Service voor Organisaties
Trainingen
Assessment
Professionals
Wetenswaardigheden
Contact