Loopbaan en Interim Professionals
vdBerg Consultants, een nieuw perspectief voor mens en organisatie
Service voor Werknemers
Service voor Organisaties
Trainingen
Assessment
Wetenswaardigheden
Contact
John van den Berg: Managing Partner / Owner
Alco van Dam: loopbaanadviseur, coach, trainer
Jacky Heygele: Management & Office Support
Joep van der Hilst: recruiter/jobsearcher, trainer
Paul Jansen: loopbaanadviseur, coach, trainer, HR-adviseur
Willem Letwory: trainer, HR-adviseur, recruiter/jobsearcher, jobcoach
Ilse Lucassen: loopbaanadviseur, coach, werving en selectie, interim manager
Floor Petersen: (assessment) trainer
Ellen van Proosdij: loopbaanadviseur, sourcing specialist, recruiter
Myriam de Roo - Triepels: loopbaanadviseur, trainer, projectmanager outplacement en mobiliteit, coach
Joost Thissen: coördinator internationale projecten, specialist in (Europese) subsidies voor onderwijs en re-integratie


Zijn ontwikkeling en achtergrond

Joost Thissen is eigenaar/directeur van Reflexor Consultancy en voorzitter van de Stichting Reflexion. Reflexor is opgezet in 2009, Reflexion is al sinds 1999 actief.

Daarvoor en daarnaast heeft hij gedurende 28 jaar een rijk palet aan ervaring, kennis en kunde opgebouwd bij diverse organisaties:
 
Radboud Universiteit, docent Onderwijskunde in de lerarenopleiding;
Stichting SCAS, trainer/coach van werkzoekenden, vervolgens hoofd automatisering en adjunct-directeur (1988-1992);
Stichting FASTT, re-integratie van moeilijk bemiddelbare werkzoekenden d.m.v. individuele training en coaching (oprichter en directeur van 1992-1998);
Atrium R&I, research en innovatie op het gebied van re-integratie en training, gericht op de arbeidstoeleiding van kansarme werkzoekenden (eigenaar/directeur van 1998 tot 2010).
 
Stichting Reflexion streeft dezelfde doelen na als Atrium en doet dat voornamelijk door samenwerking met gelijkgezinde instellingen in Europees verband. Reflexion werkt samen met partners in vrijwel iedere Europese lidstaat.
De term “kansarme werkzoekenden” omvat alle personen voor wie het vinden van werk geen makkelijke taak is: mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen (WAO/WIA/Wajong), langdurig werklozen (WWB), allochtonen die het Nederlands onvoldoende beheersen, herintreedsters, jongeren zonder vakdiploma (WIJ/Wajong).
 
Het motto bij dit werk is: “Als jij weet wat je wilt en kunt, gaan we dat samen realiseren”.
 
Uitgangspunt is een strikt individuele aanpak, ook in de training: voor opleiding in klassikaal verband is er immers voldoende aanbod elders. Training en coaching waarbij het hele programma is afgestemd op individuele wensen en capaciteiten van de deelnemer, is schaars, niet alleen in Nederland maar in heel Europa.
Deze aanpak met bijbehorende opleidingsmethodiek en specifieke instrumenten is door Joost ontwikkeld en samen met (internationale) partners verfijnd.

Recente opdrachten:
Europese projecten: De Stichting Reflexion is momenteel partner in twee Europese projecten waarvoor Joost subsidie heeft geworven bij het Life Long Learning Programma van de EC;
Hij is tevens de uitvoerend coördinator van deze projecten: JobCreator International en Sub-SRIPT;
Loopbaanadviseur/trainer crisismaatregelen Gemeente Tilburg (WIJ/WWB);
Subsidiewerving voor APS, onderwijsexpertisecentrum in Utrecht (sinds 2009).


Startpagina

Gebruiksovereenkomst   Privacybeleid  

© vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals Elst 2009


vdBerg Consultants, een nieuw perspectief voor mens en organisatie
Service voor Werknemers
Service voor Organisaties
Trainingen
Assessment
Professionals
Wetenswaardigheden
Contact