Loopbaan en Interim Professionals
Service voor Werknemers
Service voor Organisaties
Trainingen
Assessment
Professionals
Wetenswaardigheden
Contact
Onze referenties
Onze Missie, Visie en Kernwaarden
'Wie achterom kijkt, komt niet vooruit'


vdBerg Consultants: onze Missie

► mensen en organisaties ondersteunen met onze visie, kennis,
    vaardigheden, attitude, passie en inzet
► dat deze op kortere, maar met name op langere termijn, altijd in staat
    zijn perspectief voor zichzelf en voor de organisatie te genereren

vdBerg Consultants: onze Visie

► een nieuw perspectief voor elke relatie van vdBerg
 Consultants
► op basis van reële mogelijkheden en een planmatige en
    ontwikkelingsgerichte aanpak
► met motivatie en gedrag als sleutel tot succes
► centraal de mens en zijn ontwikkeling, zijn talenten en niet zijn
    tekortkomingen, zijn mogelijkheden en niet zijn beperkingen

vdBerg Consultants: onze Kernwaarden

► de eigen verantwoordelijkheid van mensen staat centraal
► (arbeids)participatie ontwikkelt en vergroot de integratie, de
    verzelfstandiging en de onafhankelijkheid van mensen
► ieder mens kan zich ontwikkelen in een veilige en
 mensgerichte
    omgeving
► onze visie, kennis, vaardigheden, attitude worden ingezet
    om mensen en organisaties te helpen een nieuw perspectief voor zichzelf
    en hun omgeving te genereren
► aandacht voor ontwikkeling, innovatie, creativiteit, respect en
    ondernemerschap
► wij geloven in maatschappelijk verantwoord ondernemenStartpagina

Gebruiksovereenkomst   Privacybeleid  

© vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals Elst 2009
 


vdBerg Consultants, een nieuw perspectief voor mens en organisatie
Service voor Werknemers
Service voor Organisaties
Trainingen
Assessment
Professionals
Wetenswaardigheden
Contact